Reglement

Het huishoudelijk reglement van dansschool Art’is

 • Leerlingen dragen de geschikte kledij en schoenen tijdens de lessen en respecteren het ballet uniform/ afspraken die in de eerste lessen met de docenten gemaakt worden.
 • Het is niet toegestaan om met vieze schoenen van buitenaf de dansstudio te betreden. In alle lessen worden de haren netjes opgestoken. Gelieve alle danskledij van naam te voorzien.
 • Omkleden kan enkel in de kleedkamers.
 • De leerlingen komen op tijd naar de les. Opwarming is van cruciaal belang.
 • Art’is houdt een aanwezigheidslijst bij. Afwezigheid wordt steeds tijdig gemeld via e-mail, facebook of aan de docent.
 • Het lidgeld dient ten laatste betaald te worden na de proeflessenweken dus voor aanvang van de 3de les. Bij laattijdige betaling bent u in verzuim en kan u per direct de toegang tot de dansstudio ontzegd worden!
 • Snoep en kauwgom zijn verboden tijdens de danslessen.
 • Art’is is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan persoonlijke goederen.
 • Art’is heeft het recht om lessen en activiteiten te vervangen of te annuleren.
 • Tijdens de open lessen en presentaties zijn familie, vrienden en andere belangstellenden van harte welkom. Gedurende het jaar is dit niet mogelijk.
 • Bij stopzetting van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen.
 • Art’is is niet verantwoordelijk voor de leerlingen voor en na de lessen. Gelieve niet onnodig in de dansstudio te blijven. Gelieve de kinderen tijdig op te halen.
 • De leerlingen respecteren de docenten en medewerkers van Art’is en volgen hun richtlijnen op.
 • Het is verboden om
  • Diefstal of vernielingen te plegen.
  • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
  • Discriminerende opmerkingen te maken.
  • Beledigingen te uiten.
 • Indien u niet wenst dat foto’s/video’s gebruikt worden voor de website of andere promotiemateriaal, gelieve dit dan op voorhand te laten weten bij inschrijving.
 • Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, heeft Art’is het recht om de toegang tot de lessen en het gebouw te ontzeggen.